Toimintasuunnitelma

 

Toimintasuunnitelma 2024

Mallasveden Melojien vuoden 2024 toimintaan kuuluu retkimelontaa, melontataitojen
harjoittelua, koulutuksia ja yhteisöllisiä tapahtumia. Yhdistyksen johtokunta työskentelee
aktiivisesti ja edistää vuoden 2024 toimenpiteitä.

Painopisteet
● melontataitojen kehittäminen ja säännöllinen toiminta
● seuran 25-vuotisjuhla Viransaaressa
● melontavajan laajennuksen selvitys

1. Hallinto ja yhdistyksen jäsenet
1.1. Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen valittu johtokunta vastaa seuran toiminnan suunnittelusta ja taloudesta.
Johtokuntaan kuuluu 4 - 8 jäsentä. Johtokunta kokoontuu vuosikellon mukaan noin
kuusi-seitsemän kertaa. Johtokunta voi perustaa työryhmiä, joihin kuuluu seuran jäseniä.
Vuonna 2024 työryhmä -työskentely kohdistuu Viransaareen.
Vuosina 2023–2025 Mallasveden Melojat jatkaa Tähtiseurana syksyllä 2022 myönnetyn
tunnustuksen myötä. Tähtiseura-auditoinnissa havaitut kehityskohteet ovat mukana
seuran tulevaisuuden suunnittelussa. Tavoitteena on pidemmän tähtäimen suunnittelun
parantaminen. Keväällä 2024 toteutetaan seuratoiminnan kehityspäivä, jossa käsitellään
tulevien vuosien tavoitteita. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään
helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

1.2. Jäsenistö
Seura tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa monipuolisesti retkimelontaa ja
kehittyä melojan ja seuratoimijan polulla. Seura panostaa arvojensa mukaan jäsenten
keskuudessa yhteiseen toimintaan ja hengen luomiseen.

1.3. Jäsenyydet ja muu yhteistyö
Mallasveden Melojat ry kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen kattojärjestöön Suomen
Melonta- ja Soutuliittoon. Seuran jäsen Riikka Kerttula toimii seuran edustajana Suomen
Melonta- ja Soutuliiton retki- ja virkistysjaostossa. Myös Hämeen Liikunta ja Urheilun
jäsenyys jatkuu vuonna 2024.
Yhteistyö muiden melontaseurojen kanssa jatkuu vuonna 2024 monipuolisena.
Mallasveden Melojat ja espoolainen melontaseura Canoa jatkavat jo muutaman vuoden
jatkunutta seurayhteistyötä.
Seuran yhteistyökumppanina on Kauneushoitola Aava, joka sponsoroi Mallasveden
Melojia ja samalla Mallasveden Melojat mahdollistaa Aavan yhteistyökumppaneille
melontakokeilun.
Vuonna 2024 Mallasveden Melojat järjestää erilaisille tahoille melontaesittelyjä, joiden
tavoitteena tarjota melontakokemus esimerkiksi TYHY-ryhmille ja kolmannen sektorin
asiakkaille.

2. Toiminta
2.1 Melontakoulutus
Mallasveden Melojat noudattaa Suomen Melonta- ja soutuliiton melonnan
koulutusjärjestelmää. Mallasveden Melojien tarjoamien melontakoulutusten tavoitteena on
tarjota osallistujille miellyttävä, positiivinen ja turvallinen aloitus
melontaharrastukselle. Vuonna 2024 Meloja 1 -peruskurssi järjestetään kesäkuussa.
Kurssille otetaan 16 melojaa. Peruskurssilla meloja pääsee nopeasti kiinni harrastuksen
ytimeen. Kurssin suoritettuaan osallistuja saa Meloja1 -taitokortin ja voi liittyä jäseneksi
Mallasveden Melojiin ja jatkaa melontaharrastusta.
Kaikille vuonna 2024 ohjaamiseen osallistuneille ohjaajille/apuohjaajille tullaan tarjoamaan
mahdollisuus kouluttautua ja kehittyä melojan polun tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena
on, että ohjaustoiminnassa mukana olevat suorittavat Olympiakomitean Vastuullinen
valmentaja -verkkokurssin ja että vuonna 2024 sen suorittaa vähintään kolme ohjaajaa.
Vuonna 2024 tavoitteena on kouluttaa aktiivisten apuohjaajien joukosta EPP2-taitotestin
kautta kaksi uutta ohjaajaa.
Tarjotakseen jäsenilleen entistä monipuolisempaa melontatoimintaa ja vaativampia retkiä
tarvitaan myös melontaohjaajien jatkokoulutusta. Melojan polku -mallin mukaan seuraava
askel on melontaopas. Tavoitteena on vuonna 2024 kouluttaa yksi melontaopas.

2.2. Melontatapahtumat kaikille seuran jäsenille
Säännölliset viikkomelonnat järjestetään keskiviikkoisin toukokuusta syyskuun puoliväliin.
Lisäksi viikonloppuisin järjestetään pidempiä päivämelontoja ja retkiä lähivesille ja muualle
Suomeen. Retkiohjelmassa on päiväretkiä sekä yön yli retkiä.
Kesän aikana järjestetään pelastautumisharjoituksia parantamaan yhteistä
melontaturvallisuutta. Lisäksi järjestetään harjoituksia, joissa kerrataan ja opetellaan
melonnan tekniikkaa. Melontaretkiä vuonna 2024 järjestetään muun muassa Pälkäneen Kukkia-järvelle, Puulalle
ja merelle.

2.3. Muut tapahtumat
Seuran 25-vuotista taivalta juhlistetaan 3.-4.8.2024 järjestämällä Viransaari-retkisaaressa
viikonloppuleirin melonnan ja retkeilyn merkeissä.
Seura järjestää muutamia tapahtumia erilaisilla teemoilla. Vakiintuneita vuosittaisia
tapahtumia ovat kevät- ja syystalkoot, melontakauden päättäjäiset sekä pikkujoulut.
Näiden lisäksi järjestetään retkeilyyn ja melontaan liittyviä tapahtumia ja kursseja.

2.4. Uimahalliharjoittelu ja talvikausi
Uimahalliharjoittelu alkaa vuosittain marraskuussa ja päättyy keväällä huhtikuussa.
Viikoittaisilla uimahallivuorolla harjoitellaan yksilöllisesti ja ryhmässä erilaisia taitoja, kuten
pelastautumisia, tuentoja ja kajakkipyörähdyksiä. Halliharjoitteluun on yhdistettävissä
myös vesijumppa. Uimahalliharjoittelu kuuluu erilliseen jäsenmaksuun, mutta hallissa
järjestetään kaikille jäsenille avoimia harjoittelukertoja kaksi kertaa kaudessa.

3. Toiminnan paikat ja kalusto
3.1. Apian vaja ja piha-alue
Apianlahden rannalla sijaitseva melontavaja on seuran toiminnan sydän. Vuonna 2024
vaja-aluetta huolletaan ja hoidetaan niin, että se pysyy tulevaisuudessakin hyvässä
kunnossa ja toimivana melontatoiminnan tukikohtana. Vajamestarit pitävät huolta
yhteisestä melontakalustosta ja toimivuudesta muiden seuran jäsenten tuella.
Leirintä-alueen kaavoituksen muutosprosessia seurataan aktiivisesti.
Vuonna 2024 käynnistetään melontavajan tilatarveselvitys. Selvityksen tavoitteena on
arvioida vajan laajennustarve, tarvittavat luvat ja projektin laajuus.

3.2. Viransaari
Viransaari-työryhmä suunnittelee retkisaaren käyttöön ja ylläpitoon tarvittavia
toimenpiteitä. Vuonna 2024 saaressa pidetään seuran 25-vuotistapahtuma ja seuran
jäseniä kannustetaan lähiretkeilemään saaressa.

3.3. Melontakalusto
Seuran kalustoa arvioidaan ja uudistetaan vuosittain. Retkikajakkeja on riittävästi
peruskurssia ja muita yhteistapahtumia varten. Vuonna 2024 hankitaan yksi poolokajakki
uimahalliharjoituksia varten.

4. Tiedotus
Seuran jäsenille viestitään sähköpostitse seurakirjeellä. Tämä on keskeinen
viestintämuoto. Tapahtumasuunnittelun, hallitustyöskentelyn ja retkiryhmien tärkeä kanava
on Whatsapp-palvelu. Whatsapp-viestipalvelun käyttöönottoa harkitaan myös
melontakavereiden kyselyn avuksi. Viestinnän käytössä on myös Google-kalenteri ja
tapahtumanostot verkkosivulle.
Seuran ulkoisena viestintäkanavana käytetään kaikille avoimia verkkosivuja ja julkisia
Facebook-sivuja seuran toiminnasta kiinnostuneille.