Toimintasuunnitelma

Mallasveden Melojat ry  

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2020

Yleistä

Mallasveden Melojat ry vaalii arvoissaan positiivisuutta, yhteisöllisyyttä, yksilöllisyyttä, luonnon kunnioittamista ja luotettavuutta. Positiivisuuteen kannustetaan henkilökohtaisten ja yhteisten onnistumisten kautta. Seuran retket, harjoitukset ja yhteiset tilaisuudet ovat kannustavia ja hengeltään myönteisiä. Seuran toiminnassa pidetään huolta, että kaikki toimijat ovat mukana tasa-arvoisesti ja tärkeällä panoksella kukin omalla tavallaan. Seuran toiminnassa korostetaan luontoliikuntaa luontoa ja jokamiehen oikeuksia kunnioittaen. Mallasveden Melojat tunnetaan luotettavana, avoimena, rehellisenä ja johdonmukaisena seuratoimijana. Seura kehittää toimintaansa jatkamalla vuonna 2019 aloitettua Tähtiseura-itsearviointia.

Vuonna 2020 etsitään seuran toimintoihin vastuuhenkilöitä ja jäsenistöä aktivoidaan seuratoimintaan mukaan. Avainsanoja ovat työnjako, viihtyminen yhdessä ja tutustuminen toisiimme. Vuonna 2019 kehitetyt työkalut: vuosikello, vaja- ja kalusto-ohjeet ja muut ohjeistukset vakiinnutetaan toiminnan tueksi.

Jäsenistö
Kaudella 2020 on tavoitteena säilyttää seuran jäsenmäärä sekä aktivoida jäseniä melomaan sekä yhdistystoimintaan mukaan. Panostamme jäsenten keskuudessa yhteiseen toimintaan ja hengen luomiseen. Jäsenistölle tehdään seuratoimintaa koskeva kysely, jonka tuloksia otetaan huomioon seuraavan kauden ja pitkän tähtäimen suunnittelussa.

Mallasveden Melojilla on keväällä 2020 tavoitteena tehdä seuran oma liikkujan polku, johon on kuvattu kehityspolku melojana ja myös seuratoimijana.

Keväällä 2020 suunnitellaan ja tilataan seurapaita, jonka jäsenet voivat hankkia itselleen omakustannehintaan.

Tiedotus
Seuran viestintäkanavana käytetään kaikille avoimia verkkosivuja ja julkisia Facebook-sivuja seuran toiminnasta kiinnostuneille. Seuran jäsenille viestitään sähköpostitse seurakirjeellä. Tämä on keskeinen viestintämuoto, koska osa jäsenistä ei käytä sosiaalisen median kanavia. Tapahtumasuunnittelun, hallitustyöskentelyn ja retkiryhmien tärkeä kanava on Whatsapp-palvelu. Tällä hetkellä käytössä on Google-kalenteri ja tapahtumanostot verkkosivulle. Tapahtumat ovat esillä myös Facebook-tapahtumana.

Vuonna 2020 seuran käytössä ovat uudet verkkosivut. Uuden verkkopalvelun avulla ylläpidetään jäsenrekisteriä ja tiedotusta.

Yhteydet muihin melontaseuroihin ja yhteistyökumppanuudet
Jatketaan yhteistyötä Merimelojien, Vanajaveden Vesikoiden ja Canoan kanssa. Myös muiden melontaseurojen kanssa voidaan tehdä yhteisiä retkiä tai tapahtumia, jos tilaisuuksia ilmenee.

Seuran yhteistyökumppanina ovat Kauneushoitola Aava ja Valkeakosken kaupunki.

Jäsenyydet                    
Kattojärjestömme on Suomen Melonta- ja Soutuliitto. Seuran jäsen Marko Uusitalo toimii seuran edustajana Suomen Melonta- ja Soutuliiton retki- ja virkistysjaostossa. Myös Hämeen Liikunta ja Urheilun jäsenyys jatkuu.

Melontakoulutus ja ohjaajat
Mallasveden Melojien tarjoamien melontakoulujen tavoitteena on tarjota osallistujille miellyttävä, positiivinen ja turvallinen aloitus melontaharrastukselle. Melontakouluja järjestetään ohjaajien määrän ja aikataulujen mukaan 1-2 kertaa kesässä.

Tarpeen mukaan koulutetaan uusia ohjaajia ja lisäkoulutetaan nykyisiä ohjaajia. Tavoitteena on kouluttaa kaksi uutta ohjaajaa. Rohkaistaan apuohjaajia suorittamaan EPP2-taitotesti.

Melontakalusto
Seuran kalustoa arvioidaan ja uudistetaan vuosittain. Talousarvioon budjetoidaan 1-2 uutta kajakkia varusteineen. Kalustoa kunnostetaan säännöllisesti.

Seuran kaluston käytön säännöt julkaistiin 2019. Ne löytyvät seuran vajalta, verkkosivuilta ja ohjeista tiedotetaan aktiivisesti uusille jäsenille.

Retket ja melonnat
Keväällä kokoonnutaan yhdessä suunnittelemaan kesän melontaohjelmaa. Kesäkausi alkaa vappumelonnalla ja päättyy kauden päättäjäisiin syyskuussa. Viikkomelontoja jatketaan keskiviikkoisin ja viikonloppuisin. Viikko-ohjelmaan sisältyy pelastautumisharjoituksia ja tekniikkatreenejä. Retkiohjelmassa on yksi meriretki ja useita pidempiä melontaretkiä sisävesillä. Mallasveden Melojat osallistuu Suomi Meloo-kanoottiviestiin, joko omalla joukkueella tai yhdessä muiden seurojen kanssa.

Vuonna 2019 aloitettua ns. teemamelontaa jatketaan esimerkiksi geokätköilyyn tutustuen.

Talkoot
Kevät- ja syystalkoissa vuonna 2020 huolletaan seuran vajaa, kalustoa ja tarvikkeita. Tavoitteena pidetään kaikkien jäsenten aktivointia yhteiseen toimintaan.

Jäsenten edut alan liikkeissä
Welhonpesä Klaukkalasta ja Bear&Water Sipoosta ovat myöntäneet yhdistyksemme jäsenille alennusta melontavarusteista.

Melontaesittelyt
Mallasveden Melojat toteuttaa omalta osaltaan vuonna 2020 Tutustu melontaan -tapahtuman, jos kansallinen hanke etenee. Mallasveden Melojat järjestää erilaisille tahoille melontaesittelyjä, joiden tavoitteena tarjota melontakokemus esimerkiksi tyhy-ryhmille, koululaisille, kolmannen sektorin asiakkaille. Pyritään järjestämään melontaesittely leirintäalueella yhteistyökumppanin kanssa.

Uimahalliharjoittelu ja talvikausi
Uimahalliharjoittelu aloitetaan lauantaina 16.11.2019, jatkuen joka toinen lauantai 18.4.2020 asti. Mallasveden Melojien sulkapalloryhmä kokoontuu marraskuu 2019-kevät 2020. Talvikaudella pidetään esimerkiksi retkeilyyn ja melontaan liittyviä koulutuksi