Toimintasuunnitelma


Mallasveden Melojat ry  

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2021

Yleistä
Mallasveden Melojat on retki- ja virkistysmelontaan keskittynyt valkeakoskelainen seura, jonka toiminta painottuu laadukkaaseen ja turvalliseen luontoliikuntaan. Tunnustuksena tekemästään seuratyöstä Mallasveden Melojille on myönnetty syksyllä 2019 melonnan aikuisliikunnan Tähtiseura-merkki. Vuonna 2021 seura jatkaa monipuolista toimintaa ympäri vuoden. 

Seura ylläpitää toiminnassaan positiivista asennetta, joka välittyy retkien, harjoitusten ja tapahtumien tunnelmassa. Seura luo toiminnallaan yhteisöllisyyttä. Seuran kaikki toimijat ovat tärkeitä. Jokainen seuran jäsen harrastaa omalla yksilöllisellä tavallaan ja kehittyä melojana omalla tasollaan. Seura korostaa luonnon kunnioittamista. Retket toteutetaan kestävästi, jälkiä jättämättä ja jokamiehen oikeuksia kunnioittaen. Seuran johtokunta ja kaikki toiminta on luotettavaa. Päätöksenteko on avointa, rehellistä ja johdonmukaista. 

Vuonna 2021 seura edistää hyvää yhteistyötä Valkeakosken kaupungin kanssa leirisaaren saamiseksi seuran tukikohdaksi. Leirisaari toisi uusia mahdollisuuksia seuran leiri- ja koulutustoimintaan. 

Vuonna 2021 seuran toimintaan saattaa vaikuttaa koronaviruksen aiheuttama kokoontumisten rajoittaminen tai yhteisten tilojen sulkeminen. Mallasveden Melojat noudattaa yleisiä ohjeita tautitilanteen osalta. Melonta ei ole riskiharrastus korona- aikana, koska harrastetaan ulkona ja turvavälit on helppo pitää. Korona on vaikuttanut osaltaan luontoliikunnan, esimerkiksi melonnan, suosion kasvuun. 

Jäsenistö
Kaudella 2021 on tavoitteena kasvattaa seuran jäsenmäärää sekä aktivoida jäseniä melomaan sekä yhdistystoimintaan mukaan. Panostamme jäsenten keskuudessa yhteiseen toimintaan ja hengen luomiseen. Jäsenistölle tehdään vuoden 2021 syksyllä palautekysely, jotta tulokset ehditään ottaa huomioon seuraavan kauden toiminnan suunnittelussa.

Mallasveden Melojilla on 2021 tavoitteena tehdä seuran oma liikkujan polku, johon on kuvattu kehityspolku melojana ja myös seuratoimijana.

Yhdistyksen hallinto 
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Yhdistyksen valittu johtokunta vastaa seuran toiminnan suunnittelusta ja taloudesta. Johtokunta kokoontuu vuosikellon mukaan noin kuusi-seitsemän kertaa.

Tiedotus
Seuran viestintäkanavana käytetään kaikille avoimia verkkosivuja ja julkisia Facebook-sivuja seuran toiminnasta kiinnostuneille. Seuran jäsenille viestitään sähköpostitse seurakirjeellä. Tämä on keskeinen viestintämuoto. Tapahtumasuunnittelun, hallitustyöskentelyn ja retkiryhmien tärkeä kanava on Whatsapp-palvelu. Tällä hetkellä käytössä on Google-kalenteri ja tapahtumanostot verkkosivulle. 

Yhteydet muihin melontaseuroihin ja yhteistyökumppanuudet
Jatketaan yhteistyötä Merimelojien ja Vanajaveden Vesikoiden kanssa. Mallasveden melojat, espoolainen Canoa ja Kirkkonummen melojat suunnittelevat yhteistyön tiivistämistä vuonna 2021. Myös muiden melontaseurojen kanssa voidaan tehdä yhteisiä retkiä tai tapahtumia, jos tilaisuuksia ilmenee.

Seuran yhteistyökumppanina ovat Kauneushoitola Aava ja Valkeakosken kaupunki. Valkeakosken kirjaston kanssa järjestetyt tapahtumat jatkuvat vuonna 2021.

Jäsenyydet
Kattojärjestömme on Suomen Melonta- ja Soutuliitto. Seuran jäsen Marko Uusitalo toimii seuran edustajana Suomen Melonta- ja Soutuliiton retki- ja virkistysjaostossa. Myös Hämeen Liikunta ja Urheilun jäsenyys jatkuu.

Melontakoulutus ja ohjaajat
Mallasveden Melojien tarjoamien melontakoulujen tavoitteena on tarjota osallistujille miellyttävä, positiivinen ja turvallinen aloitus melontaharrastukselle. Melontakouluja järjestetään ohjaajien määrän ja aikataulujen mukaan 1-2 kertaa kesässä. Mallasveden Melojat ottaa käyttöön Meloja 1-kortin.

Tarpeen mukaan koulutetaan uusia ohjaajia ja lisäkoulutetaan nykyisiä ohjaajia. Tavoitteena on saada apuohjaajista kaksi uutta ohjaajaa EPP2-taitotestin kautta.

Melontakalusto
Seuran kalustoa arvioidaan ja uudistetaan vuosittain. Talousarvioon budjetoidaan 1-2 uutta kajakkia varusteineen. Kalustoa kunnostetaan säännöllisesti.
Seuran kaluston käytön säännöt julkaistiin 2019. Ne löytyvät seuran vajalta, verkkosivuilta ja ohjeista tiedotetaan aktiivisesti uusille jäsenille.

Retket ja melonnat
Keväällä kokoonnutaan yhdessä suunnittelemaan kesän melontaohjelmaa. Kesäkausi alkaa vappumelonnalla ja päättyy kauden päättäjäisiin syyskuussa. Viikkomelontoja jatketaan keskiviikkoisin ja joka toinen sunnuntai. Viikko-ohjelmaan sisältyy pelastautumisharjoituksia ja tekniikkatreenejä. Retkiohjelmassa on yksi meriretki ja useita pidempiä melontaretkiä sisävesillä. 

Tapahtumat 
Seura järjestää muutamia tapahtumia erilaisilla teemoilla. Vakiintuneita vuosittaisia tapahtumia ovat kevät- ja syystalkoot, sekä pikkujoulut. Näiden lisäksi järjestetään retkeilyyn ja melontaan liittyviä tapahtumia ja työpajoja. 

Jäsenten edut alan liikkeissä
Welhonpesä Klaukkalasta ja Bear&Water Sipoosta ovat myöntäneet yhdistyksen jäsenille alennusta melontavarusteista.

Melontaesittelyt
Mallasveden Melojat toteuttaa vuonna 2021 Tutustu melontaan -tapahtuman, jos kansallinen hanke etenee. Mallasveden Melojat järjestää erilaisille tahoille melontaesittelyjä, joiden tavoitteena tarjota melontakokemus esimerkiksi tyhy-ryhmille, koululaisille, kolmannen sektorin asiakkaille. 

Uimahalliharjoittelu ja talvikausi
Uimahalliharjoittelu aloitetaan lauantaina 9.11.2020, jatkuen joka lauantai huhtikuun puoleenväliin asti. Mallasveden Melojien sulkapalloryhmä kokoontuu marraskuu 2020-kevät 2021.