ToimintasuunnitelmaTOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2023

1. Mallasveden Melojat ry
Mallasveden Melojat ry on retki- ja virkistysmelontaan keskittynyt valkeakoskelainen seura, jonka toiminta painottuu laadukkaaseen ja turvalliseen luontoliikuntaan. Tunnustuksena tekemästään seuratyöstä Mallasveden Melojille on myönnetty melonnan aikuisliikunnan Tähtiseura-merkki. 

Mallasveden Melojien arvot

  • Positiivisuus - Iloitsemme henkilökohtaisista ja yhteisistä onnistumisista. Ilmapiiri seuran retkillä, harjoituksissa ja kaikissa yhteisissä tilaisuuksissa on kannustava ja positiivinen.
  • Yhteisöllisyys - Seuran kaikki toimijat ovat tärkeitä. Osoitamme sen arvostamalla toisen tekemää työtä ja huomioimme sen kiittämällä. 
  • Yksilöllisyys - Jokainen voi liikkua ja kehittyä omalla tasollaan. 
  • Luonnon kunnioittaminen - Liikumme luonnossa kestävästi, jälkiä jättämättä ja jokamiehen oikeuksia kunnioittaen. 
  • Luotettavuus - Seuran päätöksenteko on avointa, rehellistä ja johdonmukaista. Haluamme kehittää toimintaamme jatkuvasti.

1.1. Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen valittu johtokunta vastaa seuran toiminnan suunnittelusta ja taloudesta. Johtokuntaan kuuluu 4 - 8 jäsentä. Johtokunta kokoontuu vuosikellon mukaan noin kuusi-seitsemän kertaa. Johtokunta voi perustaa työryhmiä, joihin kuuluu seuran jäseniä. Vuonna 2023 tavoitteena on perustaa Viransaari-työryhmä, jonka tehtävänä on retkisaaren toiminnan ja ylläpidon suunnittelu.
Vuosina 2023-2025 Mallasveden Melojat jatkaa Tähtiseurana syksyllä 2022 myönnetyn tunnustuksen myötä. Tähtiseura-auditoinnissa havaitut kehityskohteet ovat mukana seuran tulevaisuuden suunnittelussa. Tavoitteena on pidemmän tähtäimen suunnittelun parantaminen, ohjaajakoulutuksen lisääminen ja uusien jäsenten sitouttaminen seuratoimintaan. 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. 

1.2. Jäsenistö
Kaudella 2023 on tavoitteena kasvattaa seuran jäsenmäärää ja aktivoida jäseniä melomaan. Seura panostaa arvojensa mukaan jäsenten keskuudessa yhteiseen toimintaan ja hengen luomiseen. 
Vuonna 2022 toteutettuun jäsenkyselyyn vastasi noin 30% seuran jäsenistä. Kyselyssä tiedusteltiin jäsenten vaikutelmia seuran viestinnästä, toiminnasta ja ilmapiiristä. Vastausten perusteella vuonna 2023 retkille ilmoittautumista hajautetaan, jotta ne olisivat paremmin jäsenten saavutettavissa. 

1.3. Jäsenyydet ja muu yhteistyö
Mallasveden Melojat ry kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen kattojärjestöön Suomen Melonta- ja Soutuliittoon. Seuran jäsen Marko Uusitalo toimii seuran edustajana Suomen Melonta- ja Soutuliiton retki- ja virkistysjaostossa. Myös Hämeen Liikunta ja Urheilun jäsenyys jatkuu vuonna 2023.

Yhteistyö muiden melontaseurojen kanssa jatkuu vuonna 2023 monipuolisena. Mallasveden Melojat ja espoolainen melontaseura Canoa jatkavat jo muutaman vuoden jatkunutta seurayhteistyötä. Mallasveden Melojien jäsenet voivat osallistua Canoan viikkomelontoihin veloituksetta ja puolestaan Canoan jäsenet voivat vierailla Mallasveden Melojien viikkomelonnoissa. Vuosittain järjestetään myös yhteisretki molempien seurojen jäsenille. Vuonna 2023 yhden yön yhteisretki melotaan Mallasveden Melojien kotivesillä ja retken suunnittelusta ja järjestelyistä vastaa MalMe. 

Seuran yhteistyökumppanina on Kauneushoitola Aava, joka sponsoroi Mallasveden Melojia ja samalla Mallasveden Melojat mahdollistaa Aavan yhteistyökumppaneille melontakokeilun.
Valkeakosken kirjaston kanssa järjestetyt tapahtumat jatkuvat vuonna 2023. 
Valkeakosken kaupunki tekee brändityötä kaupungin kehittämiseksi houkuttelevaksi liikuntakaupungiksi. Mallasveden Melojat ry on tarvittaessa mukana yhteiskehittämisessä vuonna 2023.

Vuonna 2023 Valkeakosken kaupunki juhlii 100-vuotista historiaansa. Mallasveden Melojat on mukana kaupungin juhlavuodessa osallistumalla muiden vesiliikuntaseurojen kanssa kesäkuun viimeisellä viikolla erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Samalla tuodaan esille melonnan mahdollisuuksia kotikaupungissamme ja verkostoidutaan muiden seurojen kanssa.
Vuonna 2023 Mallasveden Melojat järjestää erilaisille tahoille melontaesittelyjä, joiden tavoitteena tarjota melontakokemus esimerkiksi tyhy-ryhmille ja kolmannen sektorin asiakkaille. 

2. Toiminta
Vuonna 2023 seurataan Melojan polku-työmallia, joka kannustaa kaikkia seuran jäseniä kehittymään melojana ja seuratoimijana. Aktiivinen seura pysyy aktiivisena vain innokkaiden ja osaavien seuratoimijoiden ansiosta. Vuonna 2023 tarvitaan seuran toimintaan ohjaajia ja apuohjaajia vetämään viikkomelontoja, melonnan peruskurssia, retkiä ja melontakokeiluja. Koulutetut ohjaajat ovat turvallisen harrastamisen perusta.

2.1 Melontakoulutus
Mallasveden Melojat noudattaa Suomen Melonta- ja soutuliiton melonnan koulutusjärjestelmää. Mallasveden Melojien tarjoamien melontakoulutusten tavoitteena on tarjota osallistujille miellyttävä, positiivinen ja turvallinen aloitus melontaharrastukselle. Vuonna 2023 Meloja 1 -peruskurssi järjestetään kesäkuussa. Kurssille otetaan 16 melojaa. Peruskurssilla meloja pääsee nopeasti kiinni harrastuksen ytimeen. Kurssin suoritettuaan osallistuja saa Meloja1 -taitokortin ja voi liittyä jäseneksi Mallasveden Melojiin ja jatkaa melontaharrastusta. 
Mallasveden Melojat kannustaa jäseniään osallistumaan aktiivisesti NIL-Finlandin järjestämään merimelonnan koulutukseen elokuussa 2023. 

Kaikille vuonna 2022 ohjaamiseen osallistuneille ohjaajille/apuohjaajille tullaan tarjoamaan mahdollisuus osallistua koulutukseen osaamisensa syventämiseen. Tavoitteena on, että ohjaustoiminnassa mukanaolevat suorittavat Olympiakomitean Vastuullinen valmentaja -verkkokurssin ja että vuonna 2023 sen suorittaa vähintään kolme ohjaajaa. 
Kesällä 2023 tavoitteena on kouluttaa aktiivisten apuohjaajien joukosta EPP2-taitotestin kautta kaksi uutta ohjaajaa.  

Tarjotakseen jäsenilleen entistä monipuolisempaa melontatoimintaa ja vaativampia retkiä tarvitaan myös melontaohjaajien jatkokoulutusta. Melojan polku -mallin mukaan seuraava askel on melontaopas. Tavoitteena on vuonna 2023 kouluttaa yksi melontaopas.

2.2. Melontatapahtumat kaikille seuran jäsenille 
Säännölliset viikkomelonnat järjestetään keskiviikkoisin toukokuusta syyskuun puoliväliin. Lisäksi viikonloppuisin järjestetään pidempiä päivämelontoja ja retkiä lähivesille ja muualle Suomeen. Retkiohjelmassa on päiväretkiä sekä yön yli retkiä.
Kesän aikana järjestetään pelastautumisharjoituksia parantamaan yhteistä melontaturvallisuutta. Lisäksi järjestetään harjoituksia, joissa kerrataan ja opetellaan melonnan tekniikkaa.   
Melontaretkiä vuonna 2023 järjestetään Etelä-Konneveden kansallispuistoon ja Saimaalle. 

2.3. Muut tapahtumat
Seura järjestää muutamia tapahtumia erilaisilla teemoilla. Vakiintuneita vuosittaisia tapahtumia ovat kevät- ja syystalkoot, melontakauden päättäjäiset sekä pikkujoulut. Näiden lisäksi järjestetään retkeilyyn ja melontaan liittyviä tapahtumia ja kursseja.

Navigoinnin alkeet -lyhytkurssilla tutustutaan erilaisiin karttoihin ja suunnistukseen. Kurssi jakaantuu teoriaosuuteen ja vesillä suunnistamisen taitojen harjoitteluun. Valkeakosken lintuharrastajat vetävät melojille lyhyen lintukurssin suurten järvien linnuista. Kurssiin sisältyy luento ja linturetki. 

2.4. Uimahalliharjoittelu ja talvikausi
Uimahalliharjoittelu alkaa vuosittain marraskuussa ja päättyy keväällä huhtikuussa. Viikoittaisilla uimahallivuorolla harjoitellaan yksilöllisesti ja ryhmässä erilaisia taitoja, kuten pelastautumisia, tuentoja ja kajakkipyörähdyksiä. Halliharjoitteluun on yhdistettävissä myös vesijumppa. Uimahalliharjoittelu kuuluu erilliseen jäsenmaksuun, mutta hallissa järjestetään kaikille jäsenille avoimia harjoittelukertoja kaksi kertaa kaudessa.

3. Toiminnan paikat ja kalusto
Apian melontavaja on seuran toiminnan sydän. Vuonna 2023 vaja-aluetta huolletaan ja hoidetaan niin, että se pysyy tulevaisuudessakin hyvässä kunnossa ja toimivana melontatoiminnan tukikohtana. Leirintä-alueen kaavoituksen muutosprosessia seurataan aktiivisesti.

3.1. Apian vaja ja piha-alue
Vuonna 2023 ajankohtaista on laiturin kunnostus ja rannan parantaminen. Vajamestarit pitävät huolta vajan kalustosta ja toimivuudesta muiden seuran jäsenten tuella. 
Sähköisen vajakirjan käyttöönottoa selvitetään vuonna 2023. 

3.2. Viransaari
Pirkan Helmen tukema Viransaari retkisaareksi -hanke päättyy vuonna 2023. Hankkeen avulla rakennetaan saareen laavu kevättalvella 2023. Muita hankkeeseen liittyviä toimenpiteitä ovat retkisaaren tiedotussuunnitelman laatiminen ja sen toteuttaminen, sekä hankkeen raportointi.
Viransaaren edistämistä leirisaareksi ohjaa seuran johtokunta. Viransaari-työryhmä suunnittelee retkisaaressa tarvittavia toimenpiteitä. Vuonna 2023 saaressa pidetään avajaistapahtuma ja seuran jäseniä kannustetaan lähiretkeilemään saaressa.

3.3. Melontakalusto
Seuran kalustoa arvioidaan ja uudistetaan vuosittain. Retkikajakkeja on riittävästi peruskurssia ja muita yhteistapahtumia varten. Vuonna 2023 hankitaan yksi poolokajakki uimahalliharjoituksia varten. Lisäksi hankitaan melontaliivejä.

4. Tiedotus
Seuran jäsenille viestitään sähköpostitse seurakirjeellä. Tämä on keskeinen viestintämuoto. Tapahtumasuunnittelun, hallitustyöskentelyn ja retkiryhmien tärkeä kanava on Whatsapp-palvelu. Tällä hetkellä käytössä on Google-kalenteri ja tapahtumanostot verkkosivulle.
Seuran ulkoisena viestintäkanavana käytetään kaikille avoimia verkkosivuja ja julkisia Facebook-sivuja seuran toiminnasta kiinnostuneille. Vuonna 2023 selvitetään verkkosivujen alustan uuden version käyttöönottoa ja sen mahdollistamat ulkoasuparannukset.