Toimintasuunnitelma


Mallasveden Melojat ry  

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2022

1. Mallasveden Melojat ry

Mallasveden Melojat ry on retki- ja virkistysmelontaan keskittynyt valkeakoskelainen seura, jonka toiminta painottuu laadukkaaseen ja turvalliseen luontoliikuntaan. Tunnustuksena tekemästään seuratyöstä Mallasveden Melojille on myönnetty syksyllä 2019 melonnan aikuisliikunnan Tähtiseura-merkki. 

1.1. Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen valittu johtokunta vastaa seuran toiminnan suunnittelusta ja taloudesta. Johtokuntaan kuuluu 7 - 8 jäsentä. Johtokunta kokoontuu vuosikellon mukaan noin kuusi-seitsemän kertaa, jolloin kokouspaikkana on tavallisesti Myllypirtti. Johtokunta voi perustaa työryhmiä, joihin kuuluu seuran jäseniä. Vuonna 2022 toimii Viransaari-työryhmä, jonka tehtävänä on retkisaaren suunnittelu.

Tähtiseura-työskentelyssä vuosina 2018 - 2019 laadittiin yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi monia työkaluja, joiden päivittäminen on ajankohtaista vuonna 2022. 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. 

1.2. Jäsenistö
Kaudella 2022 on tavoitteena kasvattaa seuran jäsenmäärää sekä aktivoida jäseniä melomaan sekä yhdistystoimintaan mukaan. Seura panostaa arvojensa mukaan jäsenten keskuudessa yhteiseen toimintaan ja hengen luomiseen. Alkuvuodesta 2022 toteutetaan jäsenkysely toimintaa koskevien toiveiden kartoittamiseksi. Kyselyn perusteella suunnitellaan kesän retkien määrää ja pituutta sekä muuta toimintaa.

1.3. Jäsenyydet ja muu yhteistyö
Mallasveden Melojat ry kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen kattojärjestöön Suomen Melonta- ja Soutuliittoon. Seuran jäsen Marko Uusitalo toimii seuran edustajana Suomen Melonta- ja Soutuliiton retki- ja virkistysjaostossa. Myös Hämeen Liikunta ja Urheilun jäsenyys jatkuu vuonna 2022.

Yhteistyö muiden melontaseurojen kanssa jatkuu vuonna 2022 monipuolisena. Mallasveden Melojat ja espoolainen melontaseura Canoa jatkavat jo muutaman vuoden jatkunutta seurayhteistyötä. Mallasveden Melojien jäsenet voivat osallistua Canoan viikkomelontoihin veloituksetta ja puolestaan Canoan jäsenet voivat vierailla Mallasveden Melojien viikkomelonnoissa. Vuosittain järjestämme myös yhteisretken molempien seurojen jäsenille. Vuonna 2022 yhteisretki suuntautuu merelle ja päävastuussa retken reitin suunnittelusta on Canoa. 

Seuran yhteistyökumppanina on Kauneushoitola Aava. Valkeakosken kirjaston kanssa järjestetyt tapahtumat jatkuvat vuonna 2022. 

Valkeakosken kaupunki tekee brändityötä kaupungin kehittämiseksi houkuttelevaksi liikuntakaupungiksi. Mallasveden Melojat ry on tarvittaessa mukana yhteiskehittämisessä vuonna 2022.

2. Toiminta
Vuonna 2022 seurataan Melojan polku-työmallia, joka kannustaa kaikkia seuran jäseniä kehittymään melojana ja seuratoimijana. Aktiivinen seura pysyy aktiivisena vain innokkaiden seuratoimijoiden ansiosta. Vuonna 2022 tarvitaan seuran toimintaan ohjaajia ja apuohjaajia vetämään viikkomelontoja, melonnan peruskurssia, retkiä ja melontakokeiluja.

2.1 Melontakoulutus
Mallasveden Melojat noudattaa Suomen Melonta- ja soutuliiton melonnan koulutusjärjestelmää.
Mallasveden Melojien tarjoamien melontakoulutusten tavoitteena on tarjota osallistujille miellyttävä, positiivinen ja turvallinen aloitus melontaharrastukselle. 

Vuonna 2022 Meloja 1 -peruskurssi järjestetään kesäkuussa. Peruskurssilla meloja pääsee nopeasti kiinni harrastuksen ytimeen. Kurssin suoritettuaan osallistuja saa Meloja1 -taitokortin. 

Tarpeen mukaan koulutetaan uusia ohjaajia ja lisäkoulutetaan nykyisiä ohjaajia. Tavoitteena on
saada apuohjaajista kaksi uutta ohjaajaa EPP2-taitotestin kautta. 

Kesällä 2022 järjestetään avokanoottikurssi.

Mallasveden melojat osallistuvat aktiivisesti NIL-Finlandin järjestämään merimelonnan koulutukseen elokuussa 2022.

2.2. Viikkomelonnat ja retket 
Säännölliset viikkomelonnat järjestetään keskiviikkoisin toukokuusta alkaen. Kesän aikana järjestetään myös pelastautumisharjoituksia ja tekniikkatreenejä. Pidempiä melontaretkiä lähivesille ja hieman kauemmaksi tehdään viikonloppuisin.

Keväällä kokoonnutaan yhdessä suunnittelemaan kesän melontaohjelmaa. Retkiohjelmassa on päiväretkiä sekä yön yli retkiä sisävesillä sekä mahdollisuuksien mukaan 1-2 meriretkeä.

Fiskö 1.-3.7.2022
Saimaa 1. - 4.9. 2022

2.3. Tapahtumat
Seura järjestää muutamia tapahtumia erilaisilla teemoilla. Vakiintuneita vuosittaisia tapahtumia
ovat kevät- ja syystalkoot, melontakauden päättäjäiset sekä pikkujoulut. Näiden lisäksi järjestetään retkeilyyn ja melontaan liittyviä tapahtumia ja työpajoja.

2.4. Uimahalliharjoittelu ja talvikausi
Uimahalliharjoittelu alkaa vuosittain marraskuussa ja päättyy keväällä huhtikuussa. Viikoittaisilla uimahallivuorolla harjoitellaan yksilöllisesti ja ryhmässä erilaisia taitoja, kuten pelastautumisia, tuentoja ja käännöksiä.

3. Toiminnan paikat ja kalusto
Apian melontavaja on seuran toiminnan sydän. Vuonna 2022 vaja-aluetta huolletaan ja hoidetaan niin, että se pysyy tulevaisuudessakin hyvässä kunnossa ja toimivana melontatoiminnan tukikohtana.

Toimintaa kehittääkseen seura aloitti kesällä 2020 selvittelyn leirisaaren löytämiseksi Mallasveden alueelta. Valkeakosken kaupunki tarjosi Mallasveden Melojille leirisaareksi kaupungin omistamaa Viransaarta. Mallasveden Melojat oikeutettiin laatimaan alueen leirisaari-toiminnalle säännöt ja edistämään kaupungin ohjeistuksen mukaan leirisaareen tarvittavia rakenteita. Valkeakosken kaupunki ja Mallasveden Melojat ry solmivat lokakuussa 2021 vuokrasopimuksen Mallasvedellä sijaitsevasta Viransaaresta. 

3.1. Apian vaja ja piha-alue
Vuonna 2022 vajalla kiinnitetään huomiota vajasääntöjen selkeyttämiseen. Vuonna 2021 vajan valaistusta uudistettiin. Vuonna 2022 ajankohtaista on laiturin uusinta, rannan ja piha-alueen parantaminen. Vajamestarit pitävät huolta vajan kalustosta ja toimivuudesta muiden seuralaisten tuella.

Sähköisen vajakirjan käyttöönottoa selvitetään vuonna 2022. 

3.2. Viransaari
Vuonna 2022 seura edistää retkisaareen toteutettavia rakenteita. Vuonna 2022 tavoitteena on rakentaa laituri ja kuivakäymälärakennus. Viransaaren edistämistä leirisaareksi ohjaa seuran johtokunta.  Viransaari-työryhmä suunnittelee tarvittavia toimenpiteitä. 

3.3. Melontakalusto
Seuran kalustoa arvioidaan ja uudistetaan vuosittain. Talousarvioon budjetoidaan 1-2 uutta
kajakkia varusteineen. Kalustoa kunnostetaan säännöllisesti. Seuran kaluston käytön säännöt julkaistiin 2019. Vuonna 2022 seuran käsikirja kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka löytyy seuran vajalta, verkkosivuilta ja käsikirjasta tiedotetaan aktiivisesti uusille jäsenille. 

4. Tiedotus
Seuran jäsenille viestitään sähköpostitse seurakirjeellä. Tämä on keskeinen viestintämuoto. Tapahtumasuunnittelun, hallitustyöskentelyn ja retkiryhmien tärkeä kanava on Whatsapp-palvelu. Tällä hetkellä käytössä on Google-kalenteri ja tapahtumanostot verkkosivulle.

Seuran ulkoisena viestintäkanavana käytetään kaikille avoimia verkkosivuja ja julkisia Facebook-sivuja seuran toiminnasta kiinnostuneille. Vuonna 2022 selvitetään verkkosivujen alustan uuden version käyttöönottoa ja sen mahdollistamat ulkoasuparannukset.

5. Jäsenten edut alan liikkeissä
Welhonpesä myöntää seuran jäsenille 10% alennusta melontavarusteista.