Vuosikertomus

MALLASVEDEN MELOJAT RY

Vuosikertomus 2019

1.   Yleistä

Mallasveden Melojat ry:n toimintakauteen 2019 kuului jäsenille tarjottua säännöllistä toimintaa ja koulutuksia. Seuran toiminta oli aktiivista ympäri vuoden. Yhdistyksen jäsenillä oli mahdollisuus talvikaudella harjoitella melontataitoja Valkeakosken uimahallilla. Keväällä valmistauduttiin tulevan kesän ja syksyn melontatapahtumien suunnittelemalla kalenteria ja sisältöjä. Kesällä 2019 järjestettiin lukuisia melontaretkiä ja muita tilaisuuksia. Kesän huipennus oli seuran 20-vuotisjuhla, johon kutsuttiin laajasti seuran toimintaan vuosien varrella vaikuttaneita henkilöitä. Ikimuistoinen juhlapäivä 3.8.2019 Valmarinniemessä vietettiin suurella joukolla meloen, kisaillen, saunoen ja syöden.

Mallasveden Melojat ry:n hallitus päätti helmikuussa 2019 hakea Suomen Olympiakomitean ja lajiliittojen Tähtiseura-tunnusta, koska seuralla on paljon aktiivisia jäseniä, joille seura haluaa tarjota laadukasta toimintaa jatkossakin. Seuran täyttäessä 20-vuotta, yhdistyksen hallitus totesi olevan oikea hetki tarkastella toimintakulttuuria ja suunnitella tulevaisuutta.

Valmistelua tehtiin useita kuukausia Melonta- ja soutuliiton asiantuntijan ohjauksessa. Valmisteluun kuului yhdistyksen toiminnan tarkastelua monesta näkökulmasta. Mallasveden Melojille myönnettiin 23.11. melonnan aikuisliikunnan Tähtiseura-merkki. Mallasveden Melojat sai Tähtiseura -tunnustuksen ensimmäisenä melonnan aikuisliikunnan seurana Suomessa. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

Seuran arvot kirjattiin vuonna 2019 seuraavasti: Mallasveden Melojat ry vaalii arvoissaan positiivisuutta, yhteisöllisyyttä, yksilöllisyyttä, luonnon kunnioittamista ja luotettavuutta. Positiivisuuteen kannustetaan henkilökohtaisten ja yhteisten onnistumisten kautta. Seuran retket, harjoitukset ja yhteiset tilaisuudet ovat kannustavia ja hengeltään myönteisiä. Seuran toiminnassa pidetään huolta, että kaikki toimijat ovat mukana tasa-arvoisesti ja tärkeällä panoksella kukin omalla tavallaan.

Jäsenmäärä toimikauden päättyessä oli 110. Vuoteen 2018 verrattuna vähennystä oli 8 henkilöä.

2.   Johtokunta ja toimihenkilöt

Johtokunnan kokoonpano vuonna 2019 oli:

Matti Kalliomäki – Puheenjohtaja
Jorma Kiretti – Varapuheenjohtaja, vastuualueena vaja ja avaimet
Essi Järvinen - Taloudenhoitaja
Riikka Kerttula – vastuualueena koulutus ja jäsenrekisteri
Kalle Koenkytö – Vajavastaava
Päivi Mäkelä – vastuualueena koulutus ja esittelyt
Outi Penninkangas – Sihteeri

Johtokunta valmisteli kauden aikana seuralle arvot, vuosikellon ja jäsenen käsikirjan. Toimintaohjeiden tarkoitus oli parantaa tiedotusta seuran jäsenistön suuntaan, yhtenäistää ohjeistusta ja parantaa johtokunnan työmenetelmiä. Valmistellut aineistot jaettiin seuran jäsenistölle Malmelaisen yhteydessä. Vuonna 2020 ne lisätään uudistetuille verkkosivuille.

3.   Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 14.3.2019 ja sääntömääräinen syyskokous 22.11.2019, jolloin vietettiin myös yhdistyksen pikkujoulua. Yhdistyksen johtokunta kokoontui toimintakauden aikana kuusi kertaa.

4. Yhdistyksen kunniajäsenet

Yhdistyksen kunniajäsenyys on myönnetty seuraaville henkilöille:
1.    Kari Paunasalo
2.    Raimo Luoto
3.    Kalle Koenkytö

5.   Jäsenyydet ja verkostoitumiset

Mallasveden Melojat ry on Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n ja Hämeen Liikunta- ja Urheilu ry:n jäsen. Seuran jäsen Marko Uusitalo toimi aktiivisesti melonnan retkitoiminnan kansallisessa kehittämisessä Suomen Melonta- ja Soutuliiton retki- ja virkistysjaostossa.

Toimikauden aikana aloitettiin yhteistyö espoolaisen melontaseura Canoa ry:n kanssa. Seura järjesti melontaretken merelle Suvisaariston maisemiin. Kesällä 2019 Canoa vieraili melontaretkellä Mallasvedellä.

Valkeakosken Lintuharrastajat ry ja Mallasveden Melojat järjestivät keväällä 2019 lintu-illan. Myöhemmin keväällä kaksi lintuopasta osallistui kevään viikkoretkelle. Yhteistyön tavoitteena oli lisätä paikallisten seurojen yhteistyötä ja tarjota jäsenille asiantuntevaa opastusta lintujen tunnistamiseen.

6.   Tilat

Melonta- ja koulutustoiminta keskittyi seuran omalle vajalle. Vuonna 2019 yhdistys sopi Valkeakoski Seuran kanssa Myllypirtin käytöstä yhdistyksen toimintaan.

7.   Melontakalusto

Seura myi kaksi vanhaa retkikajakkia: Prijon Seayak ja Prijon Catalina. Tilalle ostettiin uudentyyppinen retkikajakki Exo Portofino. Seuralla on 29 kajakkiyksikköä, 3 kaksikkoa ja kaksi SUP-lautaa. Lisäksi on yksi avokanootti. Lisäksi seuran tiloissa säilytetään jäsenten henkilökohtaista melontakalustoa varusteineen.

8.   Melontakoulutus

Mallasveden Melojien melontakoulu noudattaa Suomen Melonta- ja Soutuliiton suosituksen mukaista melonnan peruskurssia. Kurssin sisältö vastaa kansainvälisen EPP1-taitokokeen (Euro Paddle Pass) sisältöä. Kurssin kesto on 10 tuntia ja 2019 se toteutettiin kolmena peräkkäisenä iltana 5.-7.6.2019. Melontakouluun osallistui 15 kurssilaista. Teoriakoulutus järjestettiin kaikille yhteisesti, mutta vesillä jakauduttiin kahteen tehokkaaseen pienryhmään. Ohjaajina toimivat Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n hyväksymät MalMe:n ohjaajat, Riikka Kerttula sekä Heini Watia. Melontakoulussa oli seuran muita jäseniä apuohjaajina.

Melonnan peruskurssin tavoitteena on antaa riittävät taidot jatkaa itsenäisesti turvallista melontaharjoittelua.

9.   Melonnat
Melontakauden virallinen avaus tapahtui vakiintuneen käytännön mukaan vappuna. Kauden aikana jatkettiin ohjattuja melontaretkiä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin yhteensä 16 kertaa. Näille retkille osallistui säännöllisesti 4 - 13 melojaa.

Kauden viralliset päättäjäiset pidettiin melontavajalla syystalkoiden merkeissä sunnuntaina 27.10.2019. Marraskuussa jatkettiin melontaharjoittelua Valkeakosken uimahallissa omalla vuorolla joka toinen lauantai 13.4.2019 asti.

Kaikkiaan vuonna 2019 seuran järjestämillä viikkomelonnoilla ja retkillä oli melontakertoja yhteensä 318.

Vajan päiväkirjaan on merkitty 1411 kertaa lähtöjä. Luku on suuntaa antava.

10.   Seuran retket ja muu melontatoiminta 2019

Seura tarjosi jäsenistölleen säännöllisen viikkotoiminnan lisäksi ohjattuja retkiä. Melontakauden (toukokuu-syyskuu) aikana retkiä oli 2-3 kuukausittain.

Toimintakauden aikana järjestettiin erilaisia koulutustilaisuuksia, esimerkiksi Marko Uusitalon ja Juho Paason varusteiltapäivä 30.3. Kouluttajat esittelivät retkivarusteita ja kertoivat mitä pitää ottaa huomioon, kun melotaan vaativissakin olosuhteissa. Hannu Teronen esitteli kuntomelontaa 18.6. ja yhteiset pelastautumisharjoitukset pidettiin 7.7. Outi Penninkangas esitteli seuran toimintaa 2.10. järjestetyssä Valkeakosken kirjaston järjestämässä retkivinkkausillassa.

Seuralta tiedusteltiin eri toimijoiden taholta mahdollisuutta tutustua melontaan. Seura tarjosi kolme melotus-tapahtumaa kesän aikana.

Päivämäärä    Tapahtuma    Osallistujien lukumäärä
30.3.    Melojien varusteiltapäivä    15
20.4.    Vöhandu maraton Viro/ Teronen    3
1.5.    Vappumelonta    7
26.5.    Espoon Suvisaaristo    11
8.-14.6.    
Suomi meloo -kanoottiviesti    
13.-16.6.    Saaristomeren retki    9
18.6.    Kuntomelontaan tutustuminen    4
29.-30.6.    Pälkäneveden retki    6
5.-6.7.    Satakunnan kansansoutu    4
6.7.    Canoan vierailu    16
7.7.    Pelastautumisharjoitukset    10
10.8.    Dalsland kanot maraton Ruotsi/Teronen    3
24.8.    Kelventeen retki    13
7.9.    Alvettulan pitsamelonta    8
2.10.    Retkivinkkausilta    25
Melotukset:
12.7.    Kotikolo    
16.8.    Valkeakosken päivätoimintakeskus    
22.8.    Eräkertut    

10. 1. Tonnarit, vuoden aikana yli tuhat kilometriä meloneet

Suomen Melonta- ja Soutuliitto kerää vuosittain yli tuhat kilometriä meloneiden ”tonnareiden” listan. Vuonna 2019 tonnarilistalle kauhoi ennätykselliset 12 Mallasveden Melojaa. Tonnareiden yhteenlasketut kilometrit ovat 18697. Omalla tuhatluvullaan oli jälleen Kari Paunasalo.

Kari Paunasalo 5240 km
Seppo Kopra 1632 km
Iina Arvola 1542 km
Riikka Kerttula 1361 km
Tuula Johansson-Kangas 1306 km
Jimmy Palmer 1186 km
Päivi Mäkelä 1148 km
Pälvi Linna 1126 km
Saara Mäkinen 1069 km
Outi Penninkangas 1040 km
Tapio Korkeila 1032 km
Hannu Teronen 1015 km

11.   Talkoot

Seuran vajalla järjestettiin kevättalkoot 27.4. ja syystalkoot 27.10. Talkoilijat siivosivat vajan ulko- ja sisätilat, sekä huolsivat seuran yhteistä melontakalustoa.

12.   Melontatoiminnan kehittäminen

Marraskuussa toteutettiin kysely seuran toiminnasta. Sähköinen kysely lähetettiin kaikille seuran jäsenille. Kyselyyn vastasi reilu kolmannes jäsenistöstä. Kyselyn avulla saatiin palautetta retkistä, viikkomelonnoista ja halliharjoituksista sekä uusia ideoita toiminnan kehittämiseen. Eniten toivottiin navigointikoulutusta, (62 prosenttia vastaajista).

Oman seuran jäsenet, Heini Watia ja Ari-Pekka Rantanen, lupautuivat pitämään kaksiosaisen koulutuksen heti alkuvuonna 2020. Toiseksi eniten toivottiin retkiruokakurssia, se päätettiin järjestää myöhemmin. Myös pelastautumisharjoituksia toivoi 42 prosenttia vastaajista ja pelastautumisharjoitukset päätettiin järjestää alkuvuonna 2020 uimahallissa.

13.   Jäsenten edut

Welhonpesä Klaukkalasta antoi yhdistyksen jäsenille noin 10% alennuksen melontavarusteista.

14.   Tiedotus

Seuran verkkosivujen uudistaminen aloitettiin syksyllä 2019. Verkkosivu-uudistuksella tavoiteltiin jäsenten parempaa palvelua jäsensivuston avulla.

Jäseniä informoitiin seuran toiminnasta jäsenkirjeellä, kotisivuilla sekä sähköpostilistan välityksellä. Seuralla on myös omat Facebook-sivut, www.facebook.com/mallasvedenmelojat, jossa kaikista tapahtumista ilmoitettiin. Retkien viestinnän yhteydessä hyödynnettiin pikaviestipalvelu Whatsappia.

15.   Yhdistyksen talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vakaa. Tuloja yhdistys sai pääasiassa jäsenmaksuista, melontakoulusta, kaluston käyttömaksusta sekä vajapaikka-vuokrista. Yhdistykselle menoja kertyi uimahallin harjoitusvuoromaksuista, liiton jäsenmaksuista ja toiminnan pyörittämiseen liittyvistä kuluista.

MALLASVEDEN MELOJAT RY
JOHTOKUNTA