Vuosikertomus


MALLASVEDEN MELOJAT RY

Toimintakertomus 2022

1. Yleistä
Mallasveden Melojat on retki- ja virkistysmelontaan keskittynyt valkeakoskelainen seura, jonka toiminta painottui vuonna 2022 laadukkaaseen ja turvalliseen harrastamiseen. Mallasveden Melojien jäsenmäärä (116 jäsentä) pysyi vakaalla tasolla.

Toimintavuonna melottiin aktiivisesti lähivesillä ja retkeiltiin kauempanakin. Seura tarjosi toimintaa ympäri vuoden, joten talvikauden uimahalliharjoituksissa käytiin ahkerasti. Viransaari retkisaareksi-hankkeessa panostettiin koko seuran voimin seuran uuteen tukikohtaan. Vuonna 2022 saareen rakennettiin kuivakäymälä, asennettiin laituri ja pohjustettiin tulipaikkoja. Suuri osa toimenpiteistä toteutettiin aktiivisten talkoolaisten toimesta. Talkootunteja kertyi yhteensä 511.

Keväällä 2022 toteutettiin jäsenkysely, johon seuran jäsenet osallistuivat aktiivisesti. Jäsenet olivat pääosin tyytyväisiä seuran toimintaan. Kyselyn perusteella todettiin, että Mallasveden Melojien retkitarjonta on kohdallaan, mutta retkille ilmoittautumiseen kyselyn perusteella pitäisi kiinnittää jatkossa huomioita, jotta kaikki halukkaat pääsisivät mukaan ainakin yhdelle toivomalleen retkelle kesän aikana. Kyselyn avulla saatiin hyvin tietoa jäsenten toiveista.

Mallasveden Melojien Tähtiseura-tunnustus vahvistettiin toisen auditoinnin myötä loppuvuonna 2022. Mallasveden Melojat on yksi neljästä Suomen melonta- ja soutuliiton tähtiseurasta ja ainoa auditoitu aikuisten tähtiseura. Tähtiseura-valmistelussa uudistettiin vaja- ja kalusto-ohjeita ja kirjattiin johtokunnan jäsenten vastuualueita.

Mallasveden Melojat palkittiin Vuoden retkimelontaseurana 2022 Suomen melonta- ja soutuliiton syyskokouksessa.

2. Johtokunta ja toimihenkilöt
Johtokunnan kokoonpano vuonna 2022:
Matti Kalliomäki – Puheenjohtaja
Jorma Kiretti – Varapuheenjohtaja, vastuualueena vaja ja avaimet
Essi Järvinen - Taloudenhoitaja
Riikka Kerttula – vastuualueena tiedotus ja jäsenrekisteri
James Palmer – Vajavastaava
Tia Salminen - Yhteysvastaava
Outi Penninkangas – Sihteeri
Muut vastuualueet: Seppo Pietinen - Webmaster
Kari Paunasalo - Tilastointi

3. Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 30.3.2021 ja sääntömääräinen syyskokous 18.11.2022. Yhdistyksen johtokunta kokoontui toimintakauden aikana kahdeksan kertaa: 10.2, 17.3., 21.4., 30.5., 8.9., 13.9., 10.11., 19.12.2022.

4. Yhdistyksen kunniajäsenet
Yhdistyksen kunniajäsenyys on myönnetty seuraaville henkilöille: 1. Kari Paunasalo 2. Raimo Luoto 3. Kalle Koenkytö

5. Jäsenyydet ja verkostoitumiset
Mallasveden Melojat ry on Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n ja Hämeen Liikunta- ja Urheilu ry:n jäsen. Seuran jäsen Marko Uusitalo toimi aktiivisesti melonnan retkitoiminnan kansallisessa kehittämisessä Suomen Melonta- ja Soutuliiton retki- ja virkistysjaostossa. Toimikauden aikana tehtiin yhteistyötä espoolaisen melontaseura Canoa ry:n kanssa. Mallasveden Melojat ja Canoa järjestivät yhdessä melontaretken Tammisaaren kansallispuistoon.

6. Tilat
Melonta- ja koulutustoiminta keskittyi seuran omalle vajalle. Vajan huollosta ja kalustosta pitivät huolta James Palmer ja Jorma Kiretti. Syksyllä 2022 vajan piha-alueelle levitettiin mattojen alle tasoittava hiekkakerros ja lähivesistöjä esittelevä kartta uudistettiin.

7. Melontakalusto
Seuran melontakalustoon kuului 30 kajakkiyksikköä, 3 kaksikkoa, kaksi avokanoottia ja kaksi SUP-lautaa. Lisäksi seuran tiloissa säilytetään jäsenten henkilökohtaista melontakalustoa varusteineen.

8. Melontakoulutus
Mallasveden Melojat järjesti Suomen Melonta- ja Soutuliiton suosituksen mukaisen Meloja1-peruskurssin kolmena peräkkäisenä iltana 8.−10.kesäkuuta. Kurssin sisältö vastaa kansainvälisen EPP1-taitokokeen (Euro Paddle Pass) sisältöä. Kurssin kesto on 10 tuntia. Peruskurssille osallistui 14 kurssilaista. Teoriakoulutus järjestettiin kaikille yhteisesti, mutta vesillä jakauduttiin kahteen tehokkaaseen pienryhmään. Ohjaajina toimivat Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n hyväksymät MalMe:n ohjaajat, Riikka Kerttula sekä Heini Watia. Peruskurssilla oli seuran muita jäseniä apuohjaajina. Melonnan peruskurssin tavoitteena on antaa riittävät taidot jatkaa itsenäisesti turvallista melontaharjoittelua.

9. Melonnat
Säännölliset viikkomelonnat alkoivat 18.5. Kauden aikana ohjattuja melontaretkiä järjestettiin keskiviikkoisin ja sunnuntaisin yhteensä 19 kertaa. Näille retkille osallistui aktiivisesti seuran melojia. Pääsääntöisesti osallistujia oli kymmenkunta, mutta useita kertoja viikkoretkelle lähti yli kaksikymmentä melojaa. Viikkomelonnat suuntautuivat Mallasveden eri osiin. Viikkomelontojen ohjaamiseen osallistui kahdeksan seuran ohjaajaa ja apuohjaajaa.

Kaikkiaan vuonna 2022 seuran järjestämillä viikkomelonnoilla ja retkille osallistuttiin yhteensä 345 kertaa. Vajalta lähdettiin vuonna 2022 vesille 1332 kertaa, yhteensä melottuja kilometrejä kaudella 2022 kertyi 18 802 km. Melontakauden päättyessä syksyllä, alkoivat marraskuussa uimahalliharjoitukset, jotka jatkuivat huhtikuuhun saakka. Kesän peruskurssille ilmoittautuneilla oli mahdollisuus harjoitella pelastautumista uimahallissa.

10. Seuran retket ja muu melontatoiminta
Seuran pidempiä retkiä järjestettiin Tammisaaren kansallispuistoon, Saimaan Lietvedelle ja Fisköseen, Ahvenanmaan saaristoon. Seuran ohjaajat Riikka Kerttula ja Tapio Korkeila vetivät kesäkaudella kolme tekniikkaharjoituskertaa. Seuran jäseniä osallistui myös omakustanteiseen avokanoottikoulutukseen ja NIL Sea Kayak Camp Inkoo - tapahtumaan. Leirillä treenattiin tekniikkaa, pelastautumisia ja leikkimielisiä harjoitteita melontaan liittyen.

Retket, osallistujamäärä suluissa: Fiskö, 1-3.7. (12) Tammisaari, 30.-31.7. (7) Yllätysretki, 21.8. (11) Venetsialaiset, 27.8. (13) Saimaa, 2.-4.9. (11) Pitsamelonta, 17.9. (7) Mallasveden Melojat osallistuivat Valkeakosken Liikuntamessuille 13.8. Esittelypiste keräsi runsaasti retkimelonnasta ja varusteista kiinnostuneita. Esittelypisteestä vastasivat Jorma Kiretti, Tero Toiviainen, Heidi Turunen ja Hannu Ollikka. Kesän aikana tarjottiin muutamille ryhmille ohjattua melontakokeilua: Valkeakosken kaupungin ryhmä 14.6., Eräkertut 25.7., Tyhy-ryhmä 9.8., Retkeilijät ry 18.8.

10.1. Tonnarit, vuoden aikana yli tuhat kilometriä meloneet
Vuonna 2022 kaikkiaan seitsemän melojaa meloi kauden aikana vähintään 1000 km. Jälleen kerran kansallisen listan kärjessä on Kari Paunasalo aivan omalla tuhatluvullaan. Kari Paunasalo 5200 km Tuula Johansson-Kangas 1704 km Riikka Kerttula 1056 km Tapio Korkeila 1041 km Saara Mäkinen 1030 km Jimmy Palmer 1017 km Outi Penninkangas 1006 km

11. Talkoot
Kevätkausi käynnistyi vajatalkoilla 7.5. ja kauden päättyessä syystalkoot vajalla järjestettiin 30.10. Viransaaressa järjestettiin useita puutalkoita kevättalvella, jolloin saareen pääsi jäätä pitkin.

12. Seuratoiminnan kehittäminen
Viransaari retkisaareksi-hanke käynnistyi vuoden alussa. Pirkanmaan ELY-keskus ja paikallinen Pirkan Helmi ry myönsivät saaren retkeilyrakenteiden tekemistä varten rahoitusta vuosiksi 2022-2023. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio 14 652,00 euroa, josta julkinen rahoitusosuus on 50 prosenttia ja yksityinen rahoitusosuus on 50 prosenttia. Myönnetty tuki on 5 860,80 euroa. Hankkeesta vastaa Mallasveden Melojat ry. Mallasveden Melojien vuokraamaan saareen toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti kuivakäymälä, laituri ja tulipaikat.

13. Jäsenten edut
Welhonpesä Klaukkalasta antoi yhdistyksen jäsenille noin 10% alennuksen melontavarusteista.

14. Yhteistyökumppanit
Toimintakauden aikana Mallasveden Melojat ry teki yhteistyötä Valkeakosken kaupungin kanssa. Valkeakosken kaupunginkirjasto ja Mallasveden Melojat järjestivät yhteistyössä muiden retkeilyseurojen kanssa vierailijaluentoja kirjastossa. Eräopas Sanna-Mari Kunttu piti Mallasveden Melojien kutsumana vastuullisen retkeilyn luennon 8.3. Valkeakosken kirjasto Valossa. Kauneushoitola Aava jatkoi vuonna 2022 yhteistyötä Mallasveden Melojat ry:n kanssa.

15. Tiedotus
Seuran verkkosivu mallasvedenmelojat.fi oli tärkein tiedotuskanava vuonna 2022. Jäseniä informoitiin seuran toiminnasta sähköpostitse lähetetyillä jäsenkirjeillä. Seuralla on myös omat Facebook-sivut. Retkien viestinnän yhteydessä hyödynnettiin pikaviestipalvelu Whatsappia.

16. Yhdistyksen talous
Vuonna 2022 yhdistyksen talous oli vakaalla pohjalla. Tilikauden voitto oli 689,34 euroa. Melontakalustoa uudistettiin 2 kajakin ja yhden kanootin verran. Vuonna 2022 tuotot muodostuivat jäsenmaksuista (2870 euroa), melonnan peruskurssista (1529 euroa), vajapaikka- ja kalustonkäyttömaksuista (2280 euroa). Valkeakosken kaupungilta saatiin 1980 euroa kohdeavustusta kajakkien hankintaan. Vuonna 2022 suurin kuluerä oli Viransaareen liittyvät kulut (3311,75 euroa).

MALLASVEDEN MELOJAT RY JOHTOKUNTA