Vuosikertomus

MALLASVEDEN MELOJAT RY

Vuosikertomus 2018

1.   Yleistä

Mallasveden Melojat ry tarjosi toimintakaudella 2018 jäsenilleen lajikoulutusta ja ohjattuja melontaretkiä. Luonnon vesillä melottiin tuhansia kilometrejä vapusta alkaen myöhäiseen syksyyn. Yhdistyksen jäsenillä oli mahdollisuus talvikaudella harjoitella melontataitoja Valkeakosken uimahallilla.

Mallasveden Melojien toiminnassa panostettiin laadukkaaseen luontoliikuntaan. Kauden aikana järjestettiin säännöllisesti ohjattuja melontoja lähivesillä. Jo keväällä yhteiseen kalenteriin sovittiin pidemmät retket Saimaalle sekä Ahvenanmaalle Fisköön ja Helsingin merialueille. Näillä retkillä seuran ohjaajat ja melojat pääsivät kartuttamaan suunnittelu-, ryhmä- ja melontataitojaan uusissa vesistöissä.

Kaudella 2018 seura lisäsi melontaohjaajien koulutusta. Melonnan turvallisuutta parannettiin säännöllisesti järjestetyillä yhteisillä pelastautumisharjoituksilla.

Jäsenmäärä toimikauden päättyessä oli 118. Vuoteen 2017 verrattuna vähennystä oli 9 henkilöä. Päätavoitteena vuoden 2018 toimikaudella oli panostaa jäsenten keskuudessa yhteiseen toimintaan ja hengen luomiseen.

2.   Johtokunta ja toimihenkilöt

Matti Kalliomäki – Puheenjohtaja
Kalle Koenkytö – Varapuheenjohtaja ja vajavastaava
Raija Laakkonen – Sihteeri
Essi Järvinen - Taloudenhoitaja
Päivi Mäkelä – vastuualueena koulutus ja esittelyt
Hannu Teronen – vastuualueena vaja ja avaimet
Riikka Kerttula – vastuualueena koulutus ja jäsenrekisteri


3.   Jäsenyydet ja verkostoitumiset

Mallasveden Melojat ry on Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n ja Hämeen Liikunta- ja Urheilu ry:n jäsen. Seuran jäsen Marko Uusitalo kutsuttiin mukaan melonnan retkitoiminnan kansalliseen kehittämiseen.

4.   Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.3.2018 ja sääntömääräinen syyskokous 30.11.2018, jolloin vietettiin myös yhdistyksen pikkujoulua. Yhdistyksen johtokunta kokoontui toimintakauden kauden aikana viisi kertaa.

5. Yhdistyksen kunniajäsenet

Yhdistyksen kunniajäsenyys on myönnetty seuraaville henkilöille:
1.    Kari Paunasalo
2.    Raimo Luoto
3.    Kalle Koenkytö

6.   Tilat

Melonta- ja koulutustoiminta keskittyi seuran omalle vajalle.

7.   Melontakalusto

Kuluneella kaudella seuralle hankittiin yksi käytetty Wilderness Tempest-kajakki ja kaksi SeaBirdin brittityylistä Designs R Scott-kajakkia varusteineen. Seuran kokonaiskalustomäärä on 33 kajakkia ja 2 SUP-lautaa. Lisäksi seuran tiloissa säilytetään jäsenten henkilökohtaista melontakalustoa varusteineen.

8.   Melontakoulutus

Mallasveden Melojien melontakoulu noudattaa Suomen Melonta- ja Soutuliiton suosituksen mukaista melonnan peruskurssia. Kurssin sisältö vastaa kansainvälisen EPP1-taitokokeen (Euro Paddle Pass) sisältöä. Kurssin kesto on 10 tuntia ja 2018 se toteutettiin kolmena peräkkäisenä iltana 30.5.-1.6.2018. Melontakouluun osallistui 16 kurssilaista. Teoriakoulutus järjestettiin kaikille yhteisesti, mutta vesillä jakauduttiin kahteen tehokkaaseen pienryhmään. Ohjaajina toimivat Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n hyväksymät MalMe:n ohjaajat, Riikka Kerttula sekä Heini Watia. Melontakoulussa oli seuran muita jäseniä apuohjaajina.

Melonnan peruskurssin tavoitteena on antaa riittävät taidot jatkaa itsenäisesti turvallista melontaharjoittelua.

9.   Melonnat

Melontakauden virallinen avaus tapahtui vakiintuneen käytännön mukaan vappuna. Kauden aikana jatkettiin ohjattuja melontaretkiä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin yhteensä 31 kertaa. Näille retkille osallistui säännöllisesti viidestä kymmeneen melojaa.

Kauden viralliset päättäjäiset pidettiin melontavajalla syystalkoiden merkeissä sunnuntaina 28.10.2018. Marraskuussa jatkettiin melontaharjoittelua Valkeakosken uimahallissa omalla vuorolla joka toinen lauantai 21.4.2018 asti.

10.   Seuran retket ja muu melontatoiminta 2018

Pvm  - Tapahtuma -(Osallistujat)
9.6 -15.6.    Suomi Meloo-kanoottiviesti (3)
11.6.    Helsinki mereltä päiväretki    (10)
15.6.-17.6.    Fiskö-meriretki    (13)
11.7.    Rönnvikin päiväretki    (21)
13.7.-15.7.    Satakunnan Kansansoutu (3)
21.7.-27.7.    Koloveden retki (13)
8.8.    Hautsaaren päiväretki (7)
11.8.    Dalsland Kanot Maraton (3)
29.8.    Venetsialaismelonta (8)
5.9.    Pälkäneveden retki (11)
23.9.    Sunnuntaimelonta Saarikyliin (6)
26.7    Etelä-Pirkanmaan sosiaalisen kuntoutuksen hanke    (Melotettavia 5, ohjaajia 3)
28.7.    Työväen musiikkitapahtuman melotus (Melotettavia 6, ohjaajia 5)


Tonnarit, eli vuoden aikana yli tuhat kilometriä meloneet
Suomen Melonta- ja Soutuliitto kerää vuosittain yli tuhat kilometriä meloneiden ”tonnareiden” listan.
Vuonna 2018 listalta löytyy peräti yhdeksän seuran melojaa:
Kari Paunasalo                   4810 km
Seppo Kopra                      1510 km
Iina Arvola                          1470 km
Riikka Kerttula                    1235 km
Pälvi Linna                          1234 km
Hannu Teronen                   1220 km
Jimmy Palmer                     1147 km
Tuula Johansson-Kangas   1052 km
Päivi Mäkelä                        1032 km

11.   Talkoot

Seuran vajalla järjestettiin kevättalkoot 5.5. ja syystalkoot 28.10. Talkoilijat siivoavat vajan ulko- ja sisätilat, sekä huoltavat seuran yhteistä melontakalustoa.


12.   Melontatoiminnan kehittäminen

Mallasveden Melojien viikkomelontojen ja retkien ohjaajille järjestettiin syyskuussa koulutuspäivä Rauttunmajalla, jossa harjoiteltiin sekä melontatekniikkaa että turvalliseen melontaohjaamiseen vaadittavia taitoja, kuten hinausta ja pelastamista. Valmentajina toimivat seuran omat oppaat Juho Paaso ja Marko Uusitalo.

13.   Jäsenten edut

Welhonpesä Klaukkalasta antoi yhdistyksemme jäsenille noin 10% alennuksen melontavarusteista.

14.   Tiedotus

Jäseniä informoitiin seuran toiminnasta jäsenkirjeellä, kotisivuilla sekä sähköpostilistan välityksellä. Seuralla on myös omat Facebook-sivut, www.facebook.com/mallasvedenmelojat, jossa kaikista tapahtumista ilmoitetaan.

15.   Muut Seurat

Toimikauden aikana yhteistyötä tehtiin Vanajaveden Vesikkojen ja Helsingin Merimelojien kanssa.

16.   Yhdistyksen talous

Mallasveden Melojien vuoden 2018 tilinpäätös on ylijäämäinen kuten edellisenäkin vuonna. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Tuloja yhdistys saa pääasiassa jäsenmaksuista, melontakoulusta, kaluston käyttömaksusta sekä vajapaikka-vuokrista. Yhdistykselle menoja kertyy uimahallin harjoitusvuoromaksuista, liiton jäsenmaksuista ja toiminnan pyörittämiseen liittyvistä kuluista.


MALLASVEDEN MELOJAT RY
JOHTOKUNTA